Huurcontract

Huurcontract winterseizoen 2023-2024

Ondergetekende bevestigt hiermede een vaste ligplaats in de jachthaven van Breskens te hebben gereserveerd voor het winterseizoen 2023-2024 gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april.

Tevens verklaart ondergetekende bekend te zijn met de voorwaarden, genoemd in de artikelen 1 t/m 21 van het havenreglement en ermee akkoord te gaan, dat bij totstandkoming van de huurovereenkomst, d.m.v. terugzenden van dit huurcontract aan de Jachthaven Breskens, bedoelde voorwaarden van toepassing zullen zijn.

  Eigenaar

  Vaartuig

  Walstroom nodig
  janee

  Verzekering

  Door het verzenden van dit formulier ga ik akkoord met de privacy verklaring en het Jachthaven reglement