Huurcontract

Huurcontract winterseizoen 2020/2021

Ondergetekende bevestigd hiermede een vaste ligplaats in de jachthaven van Breskens te hebben gereserveerd voor het winterseizoen 2020/2021 gedurende de periode van 1 oktober tot 1 april.

Tevens verklaart ondergetekende bekend te zijn met de voorwaarden, genoemd in de artikelen 1 t/m 21 van het havenreglement en ermee akkoord te gaan, dat bij totstandkoming van de huurovereenkomst, d.m.v. terugzenden van dit huurcontract aan de Jachthaven Breskens, bedoelde voorwaarden van toepassing zullen zijn.

Gelieve dit formulier zo spoedig mogelijk in te leveren.

Eigenaar

Vaartuig

Walstroom nodig
janee

Verzekering

Door het verzenden van dit formulier ga ik akkoord met de privacy verklaring en het Jachthaven reglement