Begin vijftiger jaren

De Jachthaven is ontstaan aan het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Oorspronkelijk zonder enige juridische eigenaar, later veranderd in Stichting Jachthavenbelangen Breskens en uiteindelijk als de Jachthaven Breskens B.V. Na de 2e wereldoorlog had de P.S.D. ten behoeve van hun veerdienst in Breskens een tijdelijke aanlegsteiger in de vorm van een grote ponton, welke met een brug verbonden was met de wal. Hierachter vonden de lokale plezierjachten een plaats. Het waren er slechts enkele van onder andere Jaap Maas, jachtbouwer, Verschoor de Havenmeester, Notaris v.d. Hoek, Piet Vroon en een paar sportvisboten.

"Onze eerste haven was een feit"

Na verloop van een aantal jaren is een nieuwe ligplaats verkregen aan het begin van de visserssteiger. Intussen was het aantal plezierjachten toegenomen tot een stuk of zes, zeven. In 1954 kregen we de beschikking over de hele westkant van deze steiger. Met behulp van giften van de lokale horeca, aangevuld met 1500 gulden van de Bruxelles Royal Yachting Club kochten we aangespoelde sparren, reddingsvlotten etc. en met de hulp van alle lokale zeilers werd onze eerste haven een feit. Met grote feestelijkheden en een groot aantal bezoekende jachten, merendeels Belgen, werd onze haven geopend, er was plaats voor ca. 80 boten.

"De vraag werd groter..."

In 1982 werd de haven in verband met subsidiemogelijkheden door de gemeente Breskens overgenomen. De nieuwe eigenaren investeerden in de bouw van een clubhuis en een aantal pontons, waarna in 1988 de haven terug verkocht werd aan de oorspronkelijke watersporters.
Na het opruimen van het oude zwembad en uitbaggeren van de ruimte achter de Oosthavendam kregen we een nieuwe behuizing, waar nu de sportvissers liggen. Geleidelijk werden de pontons verbeterd. De watersport, het zeilen, bloeide en groeide en de vraag naar vast ligplaatsen werd groter.

De laatste ontwikkelingen

De laatste ontwikkeling is de uitbreiding in 1994 richting Port Scaldis waardoor de capaciteit is vergroot tot 580 ligplaatsen en ongeveer 80 sportvisboten. Vrijwel sedert het begin van de uitbreiding is de haven vol bezet, zodanig dat we sedert enige tijd werken aan nieuwe ontwikkelingen.